niedziela, 17 grudnia 2017

Plakaty teatralne ("Pan Tadeusz" A. Mickiewicza)Klasa II A
Celem ustnej części egzaminu maturalnego jest m.in. sprawdzenie umiejętności analizy i interpretacji tekstu kultury, np.: plakatu.
Proszę dokonać analizy i interpretacji jednego z załączonych plakatów. Przykładowa analiza plakatu znajduje się w Informatorze o egzaminie maturalnym z języka polskiego na stronach: 29-31.

Temat:
Jakie odczytanie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza odnajdujesz na zapowiadającym sztukę plakacie teatralnym? Omów zagadnienie, wykorzystując znajomość eposu. 


Plakat nr 1: numery od 1-4;
Plakat nr 2: numery od 5-8;


Plakat nr 3: numery od 9-13;

Plakat nr 4: numery od 14-18;

Temat:
Jakie odczytanie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza odnajdujesz na zapowiadającym wystawę plakacie? Omów zagadnienie, wykorzystując znajomość eposu.
 


Termin realizacji: do 22 grudnia (piątek) 2017 r.